Mah Tovu

Sung by Bernie Busch

Mishkan t’filah p. 30
Family Shabbat Siddur p. 2
Shireinu 176B

Mah to-vu, o-ha-le-cha Ya-a-kov
Mish-k’-no-te-cha Yis-ra-eil

hebmahtovu

How fair are your tents, O Jacob,
Your dwellings, O Israel!